Utleie på lørdag (kveld) er kun for egne medlemmer og har egne retningslinjer

§  Detroit Cars lokale er et felles gode for alle medlemmer som vi alle vil bevare og bruke med fornuft. Leie/bruker instruksen er delt i en etisk og en praktisk del. Detroit Cars ønsker et godt forhold til sine naboer . Utleier kan regulere hyppighet.

§  Lokalet er ikke tilgjengelig for utleie på fredag kveld. Lokalet kan heller ikke benyttes til «pynting»

§  Leietakers navn blir også lagt inn på web kalender på vår side.

§  Leierens formål for bruken______________________________________________

§   

§  LEIETAGER PLIKTER Å LESE OG GJØRE SEG KJENT MED INNSTRUKSEN.

§  Det kreves depositum på Kr. 2500 som betales sammen med leieprisen  .  Leieprisen er for tiden kr 2000,-. Depositum skal eventuelt brukes som betaling for ødelagt eller fjernet utstyr. Det blir heller ikke tilbakebetalt hvis lokalets bruk fører til besøk av ordensmakt og sammenkomsten derav blir avsluttet.

§  Dørene skal holdes lukket så mye som mulig. Vinduer skal være lukket.

§   Leietaker må sørge for at det er en form for på passer,( man kan kreve uhildet vakt som er godkjent av styret, kr 1000,-).  Etter kl. 23.00, skal plassen foran/hovedinngang brukes minst mulig. Ifølge kommunale vedtekter skal det være nattero mellom kl. 23.00 og 06.00.

§   Utlufting røyke/møteplass kan foregå på plass utenfor nødutgang. Etter kl. 23.00 skal røykerom i annen etasje benyttes. Stikk kontroll kan forekomme.

§   Unødvendig motorgange/rusing /høy musikk ved inngangen skal unngås..

§   Urinering mot naboene skal ikke forekomme.

§   Nyt din drikk inne. Leietager er ansvarlig for alle drikkevarer.

§   Ikke bokser kast/flasker utendørs, (ved opprydding på lokalet skal en også ta en tur utendørs).

§   Musikk innendørs bør holdes på «normalt» nivå, ikke over 97 desibel, medbrakt «mega anlegg» ikke tillatt.

§   Avslutte kl. 02.00, og lokalet skal være tomt senest 03.00.

§  Lokalet skal leveres tilbake i samme stand som ved overtagelse. Alt inventar skal settes tilbake på opprinnelig plass. All oppvask skal være tatt, søppel kastet. Synlig smuss på gulv fjernes. Lys slukkes. Lokalet skal leveres tilbake tømt og  ryddet  senest 15.00 dagen etter.

UTLEIEKONTRAKT EDVART STRANDSVEI 46 – DETROIT CARS;

Dato for leie;____________

 Leietagers  navn;_______________________________Alder _______________Tlf_______________             

 Dato/ signatur signatur utleier________________________________________ Tlf 950 65 269