UTLEIEKONTRAKT DETROIT CARS LOKALER

Detroit Cars lokale er et felles gode for alle medlemmer som  vil bevare og bruke lokalet med fornuft. Leie/bruker instruksen er delt i en etisk og en praktisk del.

Utleier  kan regulere  hyppighet ved stor pågang. Hver forespørsel vil bli behandlet individuelt.

 Detroit Cars ønsker et godt forhold til sine  naboer .

Lokalet er ikke tilgjengelig for utleie på fredag kveld. Lokalet kan heller ikke benyttes til «pynting»

Utleie blir også lagt inn på web kalender på vår side.

Medlemmer kan leie lokalet til anledninger som er avsluttet innen kl.23.00. Slik som konfirmasjon, barnedåp, fødselsdager (uten alkohol), møter etc. Hver forespørsel vil bli behandlet individuelt. 

 

Lokalet er hyppig i bruk så det må i enkelte tilfeller påregnes noe opprydning, lett vask før lokalet kan brukes. Alt inventar skal settes tilbake på opprinnelig plass. All oppvask skal være tatt, søppel kastet. Synlig smuss på gulv fjernes. Lys slukkes. Dører låses, husk nødutgang.

 

Egne regler/avtale for utleie på lørdager , hvor forventet varighet blir etter kl. 23.00.

Depositum kreves + evt vakthold. ) Leie kr 2000,-, dep. Kr 2500,-, vakt kr 1000,-.

 

v  Leierens formål for bruken______________________________________________

Leien skal være betalt senest utleiedagen. Betales med  kort , kontant eller vipps (nr.13662). Dersom utleier ikke er  til stede legges  en lapp med navn, beløp og dato  i postkassen på kjøkkenet. Kaffe kan kjøpes kr 50,- pr. kanne. Brus kr 10,- pr boks . Skriv opp hva som er kjøpt. Nøkkelkort til utleie legges også der når lokalet forlates.

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

PRISER:

Utleie  dagtid (møter/ barnebursdager). Lokalet skal være tomt og ryddet innen kl.23.00

                                                                                                                                                                    Kr. 250,-

Utleie lørdag eller søndag (dagtid) eks konfirmasjon/barnedåp. Lokalet skal være tomt og ryddet innen kl.23.00                                                                                                                                         Kr 2000,-

                                                                                                                                     

UTLEIEKONTRAKT EDVART STRANDSVEI 46 – DETROIT CARS;

Dato/navn leietager: _______________________________________

 Leietagers  sign;_____________________________________________Tlf_______________             

 Dato/ sign.  utleier_________________________________                       Tlf 950 65 269                                                                                                                                                                                                                                      

 

NOTER HER HVORDAN BETALING HAR BLITT FORETATT: