,

Tilbake til hovedsiden

DETROIT CARS                               Edvard Strandsvei. 46

                                                                                                                   Hafslundsøy                                                                                              1734

                                                                                                   Bankgiro: 1503.27.48640

Dato: 16. august 2020                                                                       Klubblokale:

                                                                                           Edvard Strandsvei. 46, Hafslundsøy

                                                                                                      Tlf.: 99 46 27 98

INNMELDINGSSKJEMA

Skjemaet kan skrives ut og returneres pr. post  eller du kan sende det inn elektronisk ved å trykke på Send- knappen nederst i bildet. Du vil ta motta vår neste klubbavis sammen med en bankgiro.

 

Lurer du på hva det koster å bli medlem? Trykk her: Kontingent satser Detroit Cars

 

Fornavn/ Mellomnavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Land:

Tlf:

Mobiltlf:

Yrke:

Fødselsdato:

  (ddmmååå)     eks. 05051956)

E-mail adresse:

 

Hvis du ønsker familiemedlemskap så kryss av her : ( Gjelder da for 1 eller 2 foreldre + alle barn under 18 år)

 

Navn og fødselsdato på samboer/ ektefelle og/eller barn under 18år (Kun hvis du ønsker at disse skal være medlemmer) :

 

  Tlf Familiemedlem 1   

  E-mail 1                      

 Tlf Familiemedlem 2   

 E-mail 2                      

 Tlf Familie medlem 3 

 E-mail 3                      

ønsker du sms melding i fra klubben? Ja

 

Er du medlem i Amcar ?

Ja

Hvis ja hva er ditt medlemsnr i Amcar ?               

 

Ønsker du klubbavisen på nett etter papir     Papir        Nett

PÅ GRUNN AV FEIL PÅ SENDING AV SKJEMA ER DET GREIT Å TA BILDE Å SENDE DET TIL EN I STYRET ( TRYKK HER) your message has been sent